Písemnosti Albrechta z Valdštejna

Valdštejnova korespondence je velmi rozsáhlá a občas i psaná vlastní rukou o čemž svědčí následující ukázky:

   
Horoskop pro Valdštejna od Johannese Keplera
Obálka Valdštejnova dopisu jeho kancléři
Obsah Valdštejnova dopisu jeho kancléři
Valdštejnův dopis pro jeho generála Pappenheima
   
1608
29.3.1628
29.3.1628
15.11.1632
   

Valdštejn sám se podepisuje "Waldstein" a rodové jméno vždy bylo a je Waldstein. Příjmení Wallenstein "získal" až od německého básníka Fridricha von Schillera, který jej roku 1798 užil v dramatické básni "Wallensteins Lager". Důkaz o správnosti jména Waldstein lze spatřit po přiblížení Valdštejnových dopisů.