Odkazy na externí webové stránky

http://www.valdstejnovazahrada.cz/
Svazek obcí Valdštejnova zahrada
Propagace jižní části Českého ráje byla jedním z hlavních důvodů vzniku svazků obcí Valdštejnova a Mariánská zahrada
http://www.valdstejnskaobrazarna.com/
Projekt valdštejnské rodové galerie
Projekt restaurování a umělecko-historického průzkumu valdštejnské rodové galerie je pokusem o nápravu alespoň části chyb a omylů, které se v průběhu doby nashromáždily, a které se dodnes vyskytují u mnoha dalších rodových galerií.
http://www.valdstejnska-lodzie.cz/index.htm
Stránky o valdštejnském letohrádku
Historie stavby a okolí, barokní komponovaná krajina
Doba otevření, aktuality, konané akce
http://www.cesky-raj.info/cs/aktualni-turisticka-nabidka/po-stopach-albrechta-z-valdstejna.html
Po stopách albrechta z Valdštejna Vstupte jednou ze čtyř světových stran pomyslnými branami do tehdejšího mocného frýdlantského panství generalisima císařské armády Albrechta Václava Eustebia z Valdštejna. Poznejte život a osobnost muže, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i přítomnosti nejen České země.
http://www.valdstejn.org/
Albrecht z Valdštejna a jeho doba Výstava o Albrechtovi z Valdštejna, která je úpořádána Národní galerií v prostorách Valdštejnské jízdárny. "Výstava bude zcela ojedinělá především tím, že na jednom místě a v jednom čase soustředí předměty, které se v Česku objeví od dob třicetileté války poprvé."
http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/
VALDSEJN_OSOBNOST.htm
Albrecht z Valdštejna životní osudy v dbdobí let 1583 až 1625
http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/
VALDSTEJN_SLAVNY.htm
Albrecht z Valdštejna místa s ním a rodem Valdštejnů spojená
http://www.interregion.cz/turistika/
hrady_zamky/velis/velis_hrad.htm
Hrad Veliš Hrad v majetku Haška z Valdštejna